Arrangementer

august

31.08.2017

Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring!

31.08.2017 0900-1530

Dagsseminar om Utdanningsvalg –karrierelæring og livsmestring!

Torsdag 31. august fra klokka 0900-1530 inviteres skoleledere i ungdomsskolene (rektorer/inspektører) i Haugesundregionen til
dagsseminar på Scandic Maritim i Haugesund med temaet:

Utdanningsvalg - Karrierelæring og livsmestring

 
Reinhardt Røyset, lærer på Holen ungdomsskole og Kjell Helge Kleppestø fra Hordaland
fylkeskommune vil lede oss gjennom en dag med påfyll av viktig kompetanse.
Håper alle skoler har anledning😊 De skolene
som ikke har hatt med rådgiver eller lærer på de tidligere seminarene, bør
sende minst en rådgiver og/eller lærer i tillegg til ledelsen.

Blir selvsagt servering av lunsj.
Seminaret er gratis. Påmelding snarest og senest 30. juni.
……………………………………………………………….

Faget Utdanningsvalg må løftes frem. Elevene vil da oppdage
at skolen handler om dem og deres liv. Kompetente lærere er selvsagt nøkkelen.
Elevene skal få mer med i ryggsekken enn å lande et valg for videregående skole. De bør få
lære og utvikle sin verktøykasse for selv å håndtere senere overganger og
valgsituasjoner. Karrierelæring er sentral for å oppfylle generell del av
læreplan.

"Opplæringa skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens
arbeidsliv, og gi grunnlag for seinare i livet å kunne gå inn i yrke som enno
ikkje er skapte. Ho må utvikle dei evner som trengst for spesialiserte
oppgåver, og gi ein generell kompetanse som er brei nok for omspesialisering
seinare i livet. Opplæringa må både gi tilgjenge til dagens arbeids- og
samfunnsliv og kompetanse til å meistre skiftande omgivnader og ei ukjend
framtid".

Skoleeiere og skoleledere må gå foran og prioritere arbeidet
rundt faget som bidrar til gode valg for den enkelte og samfunnet. Vi er mange som kan bidra til at lærere og hele skolen
blir kompetente på Utdanningsvalg. Da vil karriereveiledning bli signifikant
bidragsyter både for den enkelte og samfunnet.

 

Les mer

31.08.2017

Videregående opplæring, seminar for rådgivere i ungdomsskolen

31.08.2017 0900-1530

Sted: Scandic Maritim i Haugesund

Tidspunkt: 0900-1530

Seminaret er gratis, servering av lunsj

Tema:
SEMINAR OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

MÅL: Foreldrekurset skal gi foreldrene det verktøyet de
trenger for å kunne støtte barna sine i å gjøre bevisste, selvstendige valg av
utdanning og yrke. Ved at foreldrene får kunnskap om utdanningssystemet og hvordan
valg foretas, kan de bli bedre diskusjonspartnere. Dermed kan de også bidra til
at de unge får større utbytte av den informasjonen og veiledningen de får på
skolen.

Her lærer dere
rådgivere altså mer om hvordan en kan holde foreldrekurs om videregående opplæring.

Ideen om foreldrekurs stammer
opprinnelig fra Anton Bjerrum, rådgiverkonsulent i Odense, Danmark.  Buskerud fylkeskommune har laget en versjon
for norske forhold og Hordaland fylkeskommune har kjørt en versjon av denne
siden 2012.

Forskning viser at foreldre er blant de aller
viktigste samtalepartnerne når unge skal foreta sitt utdanningvalg.


Dette betyr at foreldrene må være oppdatert både
kunnskapsmessig og metodisk. Faget Utdanningsvalg som
elevene har på ungdomstrinnet, skal arbeide med tre
områder; utdanningssystemet, arbeidslivet/arbeidsmarkedet
og eleven selv.  Vedr. det siste er det bl.a.
vekt på interesser, verdier, ressurser og ambisjoner. Merk at elevene
skal gjøre mange valg og det å utforske og å trene på
valgevnen, er i den forbindelse kanskje noe av det viktigste;
fundere, kjenne på, utforske, prøve ut osv. er noen
av strategiene. Faget skal gi elevene økt kjennskap
til seg selv og stimulere til utvikling og da betyr
velging også særskilt det å være åpen, det å være i dialog, det å lytte til.

Foreldre er nevnt som en ressurs også av våre
myndigheter, men arenaene for å samles synes å være langt færre enn ønskelig.

Foreldrekurset er en slik arena hvor foreldre alene
ikke skal fylles opp med kunnskap, men også bidra med sin erfaring,
sin velging, sin uro og bekymring og få ventilert noe
av dette sammen med andre voksne i samme situasjon. 

 Rådgivernes rolle er her ikke ekspertens, men heller
den som kan lette prosessen, komme foreldrene imøte og lage et fellesskap
med bedre  sjanse til å skape gode grunnlag for
elevene til å foreta valg på.


Les mer
Jobbcoach

Jobbcoach

Inspirer elever til å ta gode yrkesvalg

Jobbcoacher
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Det er nå mange ledige elevstillinger. Logg inn og få mer informasjon om bedriften og hva elevstillingen innebærer.

Arrangement

Videregående opplæring, seminar for rådgivere i ungdomsskolen

31.08.2017 0900-1530

Påmelding